طراحی سه‌‌بعدی

طراحی، نورپردازی، رندرینگ و متحرک‌سازی سه‌بعدیانواع نماهای داخلی و خارجی از دیگر خدمات فراتکنیک می‌باشد. بخشی از نمونه‌‌کارهای واحد طراحی سه‌بعدی فراتکنیک شامل مدل‌سازی، نورپردازی و رندرینگ به نمایش گذاشته شده است. برای مشاهده سایر نمونه‌کارها می‌توانید به بخش نمونه‌کارها مراجعه کنید.