تماس با ما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

تماس با ما

جهت تماس با واحد پشتیبانی و مدیریت فراتکنیک می توانید از طریق شماره تلفن های زیر و یا فرم رو برو استفاده کنید.

مشهد – مجلسی غربی، مسلم جنوبی ۱۴، پلاک ۲۲۲
۰۵۱۳۲۷۱۸۶۷۲
۰۹۳۰۴۰۲۳۱۵۱
۵۰۰۰۱۳۳۳۶۴۰۲۰۶